ΔΠΜΣ ΣΤΗΝ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΤΕΧΝΟΓΛΩΣΣΙΑ)

Ref.No: 68031901
Start date: 01.03.2000
End date: 31.08.2000
Approval date: 19.09.2000
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: PLIROFORIKIS
Financier: ΕΠΕΑΕΚ, U.P.E.P.TH
Budget: 17.322,68 €
Scientific Responsible: Prof. GEORGIOS KARAGIANNIS
Email: carayan@softlab.ece.ntua.gr
Go to Top