ΔΠΜΣ “ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ” – ΥΠΟΕΡΓΟ

Ref.No: 68036500
Start date: 01.01.2000
End date: 31.08.2001
Approval date: 22.11.2000
Department: DIATMIMATIKO
Financier: ΕΠΕΑΕΚ, U.P.E.P.TH
Budget: 62.864,43 €
Scientific Responsible: DIMITRIOS ROKOS (ALLOS KODIKOS)
Email: drdrok@central.ntua.gr
Go to Top