ΔΠΜΣ “ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ” – ΥΠΟΕΡΓΟ

Ref.No: 68036100
Start date: 01.09.2000
End date: 31.08.2001
Approval date: 22.11.2000
Department: DIATMIMATIKO
Financier: ΕΠΕΑΕΚ, U.P.E.P.TH
Budget: 62.864,42 €
Scientific Responsible: Prof. GEORGIOS PARMENIDIS
Email: parlon@central.ntua.gr
Go to Top