ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΜΠ (Β’ ΦΑΣΗ)

Ref.No: 68110001
Start date: 01.01.2013
End date: 31.10.2015
Approval date: 08.03.2013
Department: DIOIKISI
Financier: ΕΣΠΑ 2007-2013, U.PAI.TH.P.A
Budget: 155.713,43 €
Scientific Responsible: Prof. MOROPOULOU
Email: mo.tonia@gmail.com
Go to Top