ΔΟΚΙΜΕΣ ΘΑΛΛΑΣΗΣ ΦΡΕΓΑΤΑΣ “ΨΑΡΑ”

Ref.No: 62015600
Start date: 01.01.1998
End date: 30.09.1998
Approval date: 19.02.1998
Department: RURAL & SURVEYING ENGINEERING
Sector: TOPOGRAPHY SCOPE
Financier: ELLINIKA NAUPIGEIA A.E.
Budget: 9.097,57 €
Scientific Responsible: Prof. PARADEISIS
Email: dempar@central.ntua.gr
Go to Top