ΔΙΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΛΙΒΥΗ

Ref.No: 62085900
Start date: 01.11.1996
End date: 31.12.1996
Approval date: 21.11.1996
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: PLIROFORIKIS
Financier: ETEP AE
Budget: 3.462,96 €
Scientific Responsible: Prof. STEFANOS KOLLIAS
Email: stefanos@cs.ntua.gr
Go to Top