ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ “2ΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ”-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Ref.No: 62165901
Start date: 01.07.2003
End date: 31.12.2006
Approval date: 22.12.2004
Department: NAVAL ARCHITECTURE & MARINE ENGINEERING
Sector: MARINE STRUCTURES
Financier: DIAFOROI HRIMATODOTES
Budget: 20.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. PANTELIS
Email: pantelis@central.ntua.gr
Go to Top