ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ “2ΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ”-ΧΟΡΗΓΙΕΣ

Ref.No: 62166000
Start date: 01.07.2003
End date: 31.12.2006
Approval date: 18.07.2003
Department: NAVAL ARCHITECTURE & MARINE ENGINEERING
Sector: MARINE STRUCTURES
Financier: DIAFOROI HORIGOI
Budget: 40.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. PANTELIS
Email: pantelis@central.ntua.gr
Go to Top