ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ref.No: 63070801
Start date: 01.01.2000
End date: 31.12.2000
Approval date: 20.04.2000
Department: CENTRAL LIBRARY
Financier: ΕΠΕΑΕΚ, U.P.E.P.TH
Budget: 586.940,57 €
Scientific Responsible: Prof. VASILEIOS PAPAZOGLOU
Email: papazog@mail.ntua.gr
Go to Top