ΔΙΚΤΥΟ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. ΕΦΙΚΤΟΤΗΤΑ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Ref.No: 62104700
Start date: 01.07.1998
End date: 31.10.1998
Approval date: 09.07.1998
Department: RURAL & SURVEYING ENGINEERING
Sector: GEOGRAPHY AND REGIONAL PLANNING SCOPE
Financier: OASA
Budget: 86.573,72 €
Scientific Responsible: MARIA GIAOUTZI
Email: giaoutsi@central.ntua.gr
Go to Top