ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠ-1996

Ref.No: 65057900
Start date: 01.01.1996
End date: 31.12.1996
Approval date: 23.05.1996
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 187.615,56 €
Scientific Responsible: Prof. MAGKLARIS
Email: maglaris@mail.ntua.gr
Go to Top