ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΒΙΟ-ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ. ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΗΜΙΚΥΤΤΑΡΩΝ

Ref.No: 63035600
Start date: 19.11.1993
End date: 19.11.1996
Approval date: 19.11.1993
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: SYNTHESIS AND DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL PROCESSES
Financier: E.O.K.
Budget: 120.000,00 €
Scientific Responsible: EMMANOUIL KOUKIOS
Email: koukios@chemeng.ntua.gr
Go to Top