ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Ref.No: 63048300
Start date: 01.05.1994
End date: 30.04.1997
Approval date: 09.12.1994
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: PLIROFORIKIS
Financier: ESPRIT, E.O.K.
Budget: 23.165,00 €
Scientific Responsible: Prof. STEFANOS KOLLIAS
Email: stefanos@cs.ntua.gr
Go to Top