ΔΙΕΡΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΧΩΡΕΜΙΟΥ ΚΑΙ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ

Ref.No: 62084000
Start date: 01.07.1996
End date: 30.06.1998
Approval date: 18.07.1996
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: GEOTECHNICAL ENGINEERING
Financier: D.E.I.
Budget: 31.166,56 €
Scientific Responsible: Prof. ANDREAS ANAGNOSTOPOULOS
Email: aanagn@central.ntua.gr
Go to Top