ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΩΝΟΥ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΠΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ FAGOT

Ref.No: 62104000
Start date: 01.05.1998
End date: 31.10.1998
Approval date: 25.06.1998
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: THERMAL ENGINEERING
Financier: GENIKO EPITELEIO STRATOU
Budget: 23.592,66 €
Scientific Responsible: Prof. FOUNTI
Email: mfou@central.ntua.gr
Go to Top