ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

Ref.No: 61084500
Start date: 01.06.1996
End date: 01.06.1998
Approval date: 25.04.1996
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: WATER RESOURCES AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING
Financier: ΠΕΝΕΔ, G.G.E.T.
Budget: 23.477,62 €
Scientific Responsible: Prof. ANDREADAKIS
Email: andre1@central.ntua.gr
Go to Top