ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΧΩΡΕΜΙΟΥ ΚΑΙ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ

Ref.No: 62101900
Start date: 15.07.1997
End date: 14.01.1999
Approval date: 04.09.1997
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: GEOTECHNICAL ENGINEERING
Financier: D.E.I.
Budget: 23.721,20 €
Scientific Responsible: Prof. ANDREAS ANAGNOSTOPOULOS
Email: aanagn@central.ntua.gr
Go to Top