ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΤΕ

Ref.No: 62111100
Start date: 17.12.1998
End date: 28.02.1999
Approval date: 29.12.1998
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: STRUCTURAL ENGINEERING
Financier: OTE
Budget: 10.388,85 €
Scientific Responsible: Prof. KONSTANTINOS SURMAKEZIS
Email: isaarsyr@central.ntua.gr
Go to Top