ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΕΣ

Ref.No: 61080500
Start date: 25.07.1998
End date: 26.10.2001
Approval date: 19.02.1998
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: WATER RESOURCES AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING
Financier: G.G.E.T.
Budget: 39.911,97 €
Scientific Responsible: Prof. KOUTSOGIANNIS
Email: dk@itia.ntua.gr
Go to Top