ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Ref.No: 61195200
Start date: 30.12.2011
End date: 29.02.2012
Approval date: 08.04.2011
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: PROCESS ANALYSIS AND PLANT DESIGN
Financier: UPOURGEIO PERIVALLONTOS,ENERGEIAS & KLIMATIKON ALLAGON
Budget: 18.450,00 €
Scientific Responsible: Prof. ZIOMAS
Email: ziomas@chemeng.ntua.gr
Description: THE PROGRAMME AIMS AT THE PRESENTATION AND EVALUATION OF THE EMMISSION OF GASEOUS POLLUTANTS FROM ROAD TRANSPORT IN THE METROPOLITAN AREA OF ATHENS IN ORDER TO PROVIDE THE NECESSARY INFORMATION FOR FORMULATING AN INTEGRATED STRATEGY PLAN FOR DEALING ...
Go to Top