ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Ref.No: 61057800
Start date: 20.09.1994
End date: 20.09.1996
Approval date: 17.12.1993
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: STRUCTURAL ENGINEERING
Financier: Π.Α.Ε.Τ., G.G.E.T.
Budget: 16.581,07 €
Scientific Responsible: Prof. PSYCHARIS
Email: ipsych@central.ntua.gr
Go to Top