ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΝΙΚΕΛΙΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΡ. ΚΑΜΙΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΗΞΗΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡ. ΚΑΜΙΝΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ FEN

Ref.No: 62079700
Start date: 01.06.1996
End date: 31.05.1999
Approval date: 23.05.1996
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: METALLURGY AND MATERIALS TECHNOLOGY
Financier: LARKO
Budget: 11.738,81 €
Scientific Responsible: PARASKEUI NEOU-SUGKOUNA
Email: neou@metal.ntua.gr
Go to Top