ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΝΙΚΕΛΙΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΡ. ΚΑΜΙΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΤΗΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡ. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΙΔΗΡΟΝΙΚΕΛΙΟΥ

Ref.No: 61081200
Start date: 01.06.1996
End date: 31.05.1999
Approval date: 23.05.1996
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: METALLURGY AND MATERIALS TECHNOLOGY
Financier: ΥΠΕΡ, G.G.E.T.
Budget: 28.613,35 €
Scientific Responsible: PARASKEUI NEOU-SUGKOUNA
Email: neou@metal.ntua.gr
Go to Top