ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Ref.No: 61075300
Start date: 01.03.1996
End date: 28.02.1999
Approval date: 28.03.1996
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: CHEMICAL SCIENCES
Financier: ΥΠΕΡ, G.G.E.T.
Budget: 28.613,37 €
Scientific Responsible: TSIMAS
Email: stangits@central.ntua.gr
Go to Top