ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΛΙΘΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Ref.No: 62147000
Start date: 01.07.2001
End date: 30.06.2002
Approval date: 13.12.2001
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: STRUCTURAL ENGINEERING
Financier: ETE- ETHNIKI TRAPEZA ELLADOS
Budget: 27.703,59 €
Scientific Responsible: Prof. KONSTANTINOS SURMAKEZIS
Email: isaarsyr@central.ntua.gr
Go to Top