ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΗΣ ΠΥΡΓΟΕΙΔΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ(ΤΕΜΕΝΟΣ ΚΕΠΗΡ) ΣΤΗΝ ΛΑΡΝΑΚΑ, ΚΥΠΡΟΥ

Ref.No: 61131800
Start date: 01.07.2001
End date: 30.06.2002
Approval date: 20.09.2001
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: STRUCTURAL ENGINEERING
Financier: UPOURGEIO SUGKOINONION KAI ERGON KUPROU
Budget: 14.086,57 €
Scientific Responsible: Prof. KONSTANTINOS SURMAKEZIS
Email: isaarsyr@central.ntua.gr
Go to Top