ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ (ΑΣΤΙΚΑ, ΘΑΛΑΣΣΙΑ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ) ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΝΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Ref.No: 61162100
Start date: 16.12.2005
End date: 15.10.2008
Approval date: 08.02.2006
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING
Financier: UP. POLITISMOU
Budget: 75.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. PANAGIOTA VASILEIOU
Email: pvas@chemeng.ntua.gr
Go to Top