ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ

Ref.No: 62069200
Start date: 15.03.1995
End date: 15.12.1995
Approval date: 14.04.1995
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: STRUCTURAL ENGINEERING
Financier: D.E.I.
Budget: 3.521,65 €
Scientific Responsible: Prof. KONSTANTINOS SURMAKEZIS
Email: isaarsyr@central.ntua.gr
Go to Top