ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΛΙΘΟΔΟΜΗ

Ref.No: 61090200
Start date: 01.02.1998
End date: 31.07.1999
Approval date: 19.02.1998
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: STRUCTURAL ENGINEERING
Financier: UP. POLITISMOU
Budget: 25.972,11 €
Scientific Responsible: Prof. KONSTANTINOS SURMAKEZIS
Email: isaarsyr@central.ntua.gr
Go to Top