ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΙΤΑΛΙΑΣ-ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

Ref.No: 63032900
Start date: 01.03.1993
End date: 15.04.1994
Approval date: 05.05.1993
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: TRANSPORTATION PLANNING AND ENGINEERING
Financier: E.O.K.
Budget: 11.540,00 €
Scientific Responsible: Prof. GKOLIAS
Email: igolias@central.ntua.gr
Go to Top