ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Ref.No: 62246400
Start date: 19.05.2008
End date: 18.05.2018
Approval date: 10.10.2008
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: STRUCTURAL ENGINEERING
Financier: ΠΛΑΙΣΙΟ, DIAFOROI HRIMATODOTES
Budget: 59.500,00 €
Public key: -
Scientific Responsible: Assist. Prof. MOUZAKIS
Email: harrismo@central.ntua.gr
Go to Top