ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ-ΔΟΚΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΚΑ-ΡΟΔΟΥ

Ref.No: 62049500
Start date: 01.01.1993
End date: 31.08.1993
Approval date: 29.01.1993
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: STRUCTURAL ENGINEERING
Financier: I.K.A.
Budget: 10.124,73 €
Scientific Responsible: THEODOSIOS TASIOS
Go to Top