ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ref.No: 62063701
Start date: 14.10.1994
End date: 15.04.1995
Approval date: 02.06.1995
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: STRUCTURAL ENGINEERING
Financier: ENOSI ASFALISTIKON ETAIR. ELL.
Budget: 1.467,35 €
Scientific Responsible: PANAGIOTIS KARUDIS
Email: pkary@tee.gr
Go to Top