ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ (ARROWS)

Ref.No: 63075600
Start date: 01.01.1996
End date: 31.12.1997
Approval date: 19.12.1995
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: TRANSPORTATION PLANNING AND ENGINEERING
Financier: E.O.K.
Budget: 684.467,00 €
Scientific Responsible: Prof. GEORGIOS KANELLAIDIS
Email: g-kanel@central.ntua.gr
Go to Top