ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΩΣ ΑΠΟΞΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ

Ref.No: 62122100
Start date: 05.10.1999
End date: 31.12.1999
Approval date: 09.12.1999
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: MINING ENGINEERING
Financier: I.G.M.E.
Budget: 3.809,25 €
Scientific Responsible: KONSTANTINOS PANAGOPOULOS
Email: mmescp@central.ntua.gr
Go to Top