ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ Ω.Σ.

Ref.No: 62056600
Start date: 01.10.1993
End date: 01.06.1995
Approval date: 16.07.1993
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: STRUCTURAL ENGINEERING
Financier: O.A.S.P.
Budget: 17.021,28 €
Scientific Responsible: THEODOSIOS TASIOS
Go to Top