ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ – ΑΝΩΔΟΜΗΣ ΠΕΡΙΚΕΝΤΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΛΙΘΟΔΟΜΗ

Ref.No: 61105700
Start date: 01.10.1998
End date: 30.09.1999
Approval date: 29.12.1998
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: STRUCTURAL ENGINEERING
Financier: UP. POLITISMOU
Budget: 1.467,35 €
Scientific Responsible: Prof. KONSTANTINOS SURMAKEZIS
Email: isaarsyr@central.ntua.gr
Go to Top