ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Ref.No: 63039200
Start date: 01.01.1993
End date: 31.12.1993
Approval date: 17.12.1993
Department: RURAL & SURVEYING ENGINEERING
Sector: URBAN AND REGIONAL PLANNING
Financier: E.K.T.-UPOURGEIO ERGASIAS
Budget: 17.168,02 €
Scientific Responsible: Prof. KONSTANTINOS KOUTSOPOULOS
Email: koutsop@survey.ntua.gr
Go to Top