ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΟΞΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΡΟΣΟΥ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΤΟΥΣ ΑΗΣ ΤΗΣ ΔΕΗ .

Ref.No: 62193200
Start date: 27.05.2005
End date: 31.12.2007
Approval date: 01.06.2005
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: THERMAL ENGINEERING
Financier: DEI A.E.
Budget: 18.445,00 €
Scientific Responsible: Prof. KAKARAS
Email: ekak@central.ntua.gr
Go to Top