ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ-ΕΡΓΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΠΛΑΙΣΙΟ-ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Ref.No: 62278400
Start date: 01.11.2010
End date: 31.12.2022
Approval date: 24.11.2010
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: FLUIDS
Financier: ΠΛΑΙΣΙΟ, DIAFOROI HRIMATODOTES
Budget: 50.000,00 €
Public key: 4Α9Μ46ΨΖΣ4-3Β
Scientific Responsible: Assoc. Prof. ARETAKIS
Email: naret@central.ntua.gr
Go to Top