ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΥΣΗΣ. ΚΑΥΣΗ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Ref.No: 62102000
Start date: 01.04.1998
End date: 30.09.1998
Approval date: 12.05.1998
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: PROCESS ANALYSIS AND PLANT DESIGN
Financier: DIAFOROI HRIMATODOTES
Budget: 11.151,87 €
Scientific Responsible: NIKOLAOS-HRISTOS MARKATOS
Email: N.Markatos@ntua.gr
Go to Top