ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ “ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΤΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ” ΣΑΜΟΣ 96

Ref.No: 62079800
Start date: 18.04.1996
End date: 21.07.1996
Approval date: 23.05.1996
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Sector: URBAN AND REGIONAL PLANNING
Financier: DIAFOROI HRIMATODOTES
Budget: 2.347,77 €
Scientific Responsible: DIMITRIOS GEORGOULIS
Email: dimi@uplh.ntua.gr
Go to Top