ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Ref.No: 61054100
Start date: 01.11.1993
End date: 30.12.1994
Approval date: 19.11.1993
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: CHEMICAL SCIENCES
Financier: UP. UGEIAS KAI PRONOIAS
Budget: 13.206,15 €
Scientific Responsible: Prof. MALAMI
Email: mloiz@chemeng.ntua.gr
Go to Top