ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟΛΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ GPS-ΠΑΒΕ ’94

Ref.No: 61069000
Start date: 31.10.1995
End date: 30.10.1996
Approval date: 13.06.1995
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: ILEKTROEPISTIMIS
Financier: S.S.A. A.E.
Budget: 8.804,12 €
Scientific Responsible: Prof. FILIPPOS KONSTANTINOU
Email: fkonst@mobile.ece.ntua.gr
Go to Top