ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΠΕΡΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Ref.No: 65042500
Start date: 15.06.1995
End date: 14.12.1997
Approval date: 14.12.1995
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: FLUIDS
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 293.470,29 €
Scientific Responsible: KURIAKOS PAPAILIOU
Email: kpapail@ltt.mech.ntua.gr
Go to Top