ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΚ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ref.No: 66018100
Start date: 01.12.2011
End date: 30.11.2016
Approval date: 15.02.2012
Department: NAVAL ARCHITECTURE & MARINE ENGINEERING
Sector: MARINE STRUCTURES
Financier: ΠΛΑΙΣΙΟ, METAFORA APO PROGRAMMATA 63/
Budget: 50.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. PANTELIS
Email: pantelis@central.ntua.gr
Go to Top