ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ 8ΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΥΔΡΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ref.No: 62118000
Start date: 01.05.1999
End date: 30.04.2002
Approval date: 03.06.1999
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: WATER RESOURCES AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING
Financier: DIAFOROI HRIMATODOTES
Budget: 29.347,02 €
Scientific Responsible: GEORGIOS HRISTODOULOU
Email: christod@hydro.civil.ntua.gr
Go to Top