ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ref.No: 68001100
Start date: 01.01.1998
End date: 30.04.2000
Approval date: 28.05.1998
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: SYNTHESIS AND DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL PROCESSES
Financier: ΕΠΕΑΕΚ, U.P.E.P.TH
Budget: 498.899,49 €
Scientific Responsible: EMMANOUIL KOUKIOS
Email: koukios@chemeng.ntua.gr
Go to Top