ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΕ ΣΕΙΣΜΟΓΕΝΕΙΣ ΠΕΡ ΙΟΧΕΣ

Ref.No: 61113700
Start date: 17.12.1998
End date: 30.06.2001
Approval date: 09.09.1999
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: STRUCTURAL ENGINEERING
Financier: G.G.E.T.
Budget: 9.860,60 €
Scientific Responsible: Prof. VINTZILAIOU
Email: elvintz@central.ntua.gr
Go to Top