ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 4

Ref.No: 61109000
Start date: 01.11.1998
End date: 31.07.1999
Approval date: 11.03.1999
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: STRUCTURAL ENGINEERING
Financier: Π.Α.Β.Ε., G.G.E.T.
Budget: 5.282,46 €
Scientific Responsible: Prof. VAGIAS
Email: vastahl@central.ntua.gr
Go to Top